Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De stichting is thans bezig middelen in te zamelen en contacten te leggen in het buitenland om met NGO's en plaatselijke autoriteiten tot afspraken te komen over de behoefte ter plaatse. Er zijn inmiddels brilsystemen onderzocht en beoordeeld op duurzaamheid, individueel aanpasbaarheid, esthetiek, comfort en betaalbaarheid. Inmiddels is de bril getoond in Kenia, Ghana, Zuid-Afrika en de Filippijnen. Het brilsysteem bestaat uit een glasbril concept van RVS montuur met kunststof lenzen.

 

ANBI gerelateerde informatie

Naam van de instelling: Stichting Twobillioneyes Foundation

RSIN: 855.369.115

Postadres: Emmalaan 37, 2341 JN Oegstgeest

Doelstelling van de ANBI:

De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van goed zien van een zo groot mogelijk groep mensen in de wereld, en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Hoofdlijnen van het beleidsplan: 2015 en 2016 zullen gebruikt worden om de stichting op te starten.

Bestuurder: Bijan Azami

Het beloningsbeleid: De bestuurder geniet geen beloning.

Financiële verantwoording: Jaarverslag 2015 vind u hier.

Sociaal jaarverslag 2015 vind u hier. 

For English translation of this page here.