Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De stichting is thans bezig middelen in te zamelen en contacten te leggen in het buitenland om met NGO's, organisaties en plaatselijke autoriteiten tot afspraken te komen over de behoefte ter plaatse. Er zijn inmiddels brilsystemen onderzocht en beoordeeld op duurzaamheid, individueel aanpasbaarheid, esthetiek, comfort en betaalbaarheid. Inmiddels is de bril getoond in Kenia, Ghana, Zuid-Afrika en de Filippijnen. Het brilsysteem bestaat uit een glasbril concept van RVS montuur met kunststof lenzen. Verder zijn er verschillende oogmeet apparatuur onderzocht en getest op geschiktheid op toepasbaarheid op locaties zoals ontwikkelingslanden, gebruiksgemak en nauwkeurigheid. Een speciaal aangepaste training om locale mensen op te leiden tot  vision collaborator is onder ontwikkeling. Er heeft overleg plaats gevonden met locale overheden en oogartsen ter beoordeling van de wenselijkheid en haalbaarheid van het concept.  De reacties waren unaniem positief. De stichting is nu vooral actief om de benodigde donaties voor de uitvoering van een groot programma te bevorderen, oa door het opzetten van het Ambassadeur programma bij opticiens en fundraising bij verschillende stichtingen en bedrijven. 

 

ANBI gerelateerde informatie

Naam van de instelling: Stichting Twobillioneyes Foundation

RSIN: 855.369.115

Postadres: Emmalaan 37, 2341 JN Oegstgeest

Doelstelling van de ANBI:

De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van goed zien van een zo groot mogelijk groep mensen in de wereld, en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Hoofdlijnen van het beleidsplan: 2015 en 2016 zijn gebruikt om de stichting op te starten. In 2017 zijn er gesprekken gevoerd met collega organisaties om samenwerkingen tot stand te brengen om efficiëntie en productiviteit te verhogen, voorts gesprekken met potentiële internationale sponsoren om de donaties te vermeerderen zodat de uitvoering op gedegen schaal uitgevoerd kan worden ter optimalisering van de effectiviteit. In 2018 is er een grote Pilot uitgevoerd in samenwerking met Maersk, APM Terminals, Proportion, Vijana Reloaded en Twobillioneyes Enterprise. Hierbij zijn in Mombasa (Kenia) 8 lokale jongeren (21-30 jaar) opgeleid tot Vision Vijana (bekent ‘jongeren’ in Swahili) en hebben deze 8 aansluitend aan de training bij 590 mensen oogmetingen verricht en indien nodig direct van een bril voorzien. Op dit moment wordt er door Vijana Reloaded, in samenspraak met Twobillioneyes een business model ontwikkeld voor deze 8 jongeren. Beleid voor 2019 in Kenia verder uit te breiden en meer pilots uit te (doen) voeren in andere landen. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd in Gambia en Zuid Afrika.

Bestuurder: Bijan Azami

Het beloningsbeleid: De bestuurder geniet geen beloning.

Financiële verantwoording: 

Jaarverslagen 20152016 - 2017 - 2018

For English translation of this page press here.