Door miljoenen mensen te voorzien van goed zicht kunnen wij een enorm potentieel voor positieve verandering teweegbrengen. 

Wij geloven dat ieder mens, zowel man als vrouw, van elk ras of nationaliteit een mijn is, rijk aan juwelen van onschatbare rijkdom die erop wacht gevonden te worden en ingezet kan worden ten behoeve van de mensheid. Een van de grootste geschenken die wij als mensen hebben is de gave van het verstand. Ons zicht is het voornaamste werktuig waardoor ons verstand kan functioneren. Door de slechtzienden in lage inkomens landen te voorzien van goed zicht kunnen zij bijdragen aan een enorm potentieel aan de gehele samenlevingen en voor de toekomstige generaties.

De ambitie van de Stichting TWOBILLIONEYES is om MENSEN IN STAAT TE STELLEN EEN MOOIE BIJDRAGE TE LEVEREN.

Er zijn op de wereld 1,000,000,000 mensen die niet goed kunnen zien, en dat kan verholpen worden door een bril te dragen. 90% van degenen die geholpen zouden zijn met een bril wonen in lage inkomens landen.

Waarom zijn er zoveel mensen die niet over een bril kunnen beschikken?

Prijsvele miljoenen mensen kunnen zich eenvoudigweg geen bril veroorloven.
Oogonderzoek: Er zijn absoluut niet genoeg opticiens beschikbaar die lokaal oogmetingen kunnen doen en een diagnose kunnen stellen.
Logistiek: het bereiken van de doelgroep in afgelegen gebieden vormt een grote uitdaging.

De Stichting TWOBILLIONEYES is geregistreerd in Nederland en werkt samen met NGO’s, Optichange bv en maatschappelijke ondernemingen voor assistentie bij de productie en distributie van betaalbare brillen. In ontwikkelingslanden worden lokale mensen geselecteerd en getraind om Vision Collaborators te worden die correcte oogmetingen kunnen verrichten en zelf de brillen kunnen monteren.