Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De stichting is thans bezig middelen in te zamelen en contacten te leggen in het buitenland om met NGO's en plaatselijke autoriteiten tot afspraken te komen over de behoefte ter plaatse. Er zijn inmiddels brilsystemen onderzocht en beoordeeld op duurzaamheid, individueel aanpasbaarheid, esthetiek, comfort en betaalbaarheid. Inmiddels is de bril getoond in Kenia, Ghana, Zuid-Afrika en de Filippijnen. Het brilsysteem bestaat uit een glasbril concept van RVS montuur met kunststof lenzen. Verder zijn er verschillende oogmeet apparatuur onderzocht en getest op geschiktheid op toepasbaarheid op locaties zoals ontwikkelingslanden, gebruiksgemak en nauwkeurigheid. Een speciaal aangepaste training om locale mensen op te leiden tot  vision collaborator is onder ontwikkeling. Er heeft overleg plaats gevonden met locale overheden en oogartsen ter beoordeling van de wenselijkheid en haalbaarheid van het concept.  De reacties waren unaniem positief. De stichting is nu vooral actief om de benodigde donaties voor de uitvoering van een groot programma te bevorderen, oa door het opzetten van het Ambassadeur programma bij opticiens en fundraising bij verschillende stichtingen en bedrijven. 

 

ANBI gerelateerde informatie

Naam van de instelling: Stichting Twobillioneyes Foundation

RSIN: 855.369.115

Postadres: Emmalaan 37, 2341 JN Oegstgeest

Doelstelling van de ANBI:

De stichting heeft ten doel het mogelijk maken van goed zien van een zo groot mogelijk groep mensen in de wereld, en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Hoofdlijnen van het beleidsplan: 2015 en 2016 zullen gebruikt worden om de stichting op te starten.

Bestuurder: Bijan Azami

Het beloningsbeleid: De bestuurder geniet geen beloning.

Sociaal jaarverslag 2015 vind u hier. 

Financiële verantwoording: Jaarverslag 2015 vindt u hier en 2016 hier.

For English translation of this page here.